Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Østfold ønsket velkommen og gjennomførte en aldri så liten sprørrundersøkelse. Av de åtti damene som var i salen, var ca. halvparten aktivt med i driften i gården, mens resten av resten bodde på gård eller skulle ta over gård. Det var svært gledelig at det var så mange unge jenter som møtte opp til arrangementet.

Kristin Ianssen, tidligere 1. nestleder i Bondelag og styreleder i Norsvin, var første kvinne på talerlisten. Hun fortalte om sin bakgrunn og sine valg - om hva som var viktig for henne. "Man må velge hva slags bonde man skal være - og tørre stå for egne valg. Noen ganger skal man kanskje velge å være med på en fotballkamp, framfor å gjøre noe på gården." For Kristin er friheten i hverdagen viktig og hun angrer ikke på at hun sluttet som forsker for å bli bonde på heltid i Eidsberg. Kristin har engasjert seg som tillitsvalgt i både Bondelaget, Norsvin og Nortura og dette har vært verdigfull erfaring å ta med seg.

Inga Holt fra Norsk Landbruksrådgiving Øst snakket om agronomi - og på 30 minutter var hun innom veldig mange temaer. Holt var innom planlegging når det gjelder tidsaspekt og artsvalg, jordarbeiding, gjødsling, plantevern, høsting og lagring. Hun snakket om faktorer man ikke kan gjøre noe med så som topografi, klima, vær, vind og jordtype og faktorer man kan påvirke som ikke starte før jorda er laglig, jordpakking, drenering, sykdommer, ugrassituasjonen, fordeling av gjødsel, forgrødeeffekt med mye mer. Det er i hvertfall ikke noe tvil om at alle har noe å lære av Norsk Landbruksrådgiving, både av rådgiverne, men også å bli med på aktiviteter som markvandringer hvor du også treffer andre bønder.

Ragnhild Duserud er en aktiv, ung bonde fra Eidsberg. Hun ble "kastet" inn i aktiv drift av gården litt før hun egentlig hadde planlagt, men hun har stått i det på en forbilledlig måte. Ragnhild jobber 50% i Felleskjøpet og driver med snørydding, i tillegg til å drive jorda på tre gårder. Duserud har støtt på problemer som alle andre gjør, men det var aldri et alternativ å gi opp. Hun finner støtte i naboer, venner og familie. Hun er genuint interessert i produksjonen og føler at det er meningsfylt det å skape noe og forvalte ressursene på gården.

Ann Kristin Syverstad er bonde i Rakkestad. En brannulykke førte til at hun ikke bodde på gården i hele oppveksten, men valgte allikevel å ta over gården. Ann Kristin driver med korn og gris. Syverstad har også som de andre på talerlisten engasjert seg som tillitsvalgt i ulike organisasjoner blant annet Felleskjøpet. Hun mener at det er svært tilfredsstillende å kunne påvirke som bonde med tillitsverv. Som tillitsvalgt så får du unike muligheter for læring, inspirasjon og fellesskap med andre i samme situasjon.

Bjørn Stumberg driver presisjonslandbruk i praksis. Hun og mannen driver et høyteknologisk landbruk, hvor de har tatt i bruk GPS, Autostyring, "kuler" og skjermer. De gjør det for at det er det beste for jordstrukturen og det beste for miljøet. Stumberg har ikke pløyd jorda på 25 år og er svært fornøyd med resultatet av det. I tillegg til at den høyteknologiske måten å drive jorda på hindrer jordpakking og dermed bevarer jordstrukturen, så sparer de tid, gjødsel og plantevernmiddel og i tillegg gir det en miljøgevinst som ikke er ubetydelig.

Martha Mjølnerød, leder i Østfold Bondelag og datteren Marthine Unnerud fortalte om driften av sine gårder i Spydeberg. Martha og mannen tok over gården på 90-tallet og drev sammen i flere år. Martha jobbet delvis utenfor gården for å finansiere drifta. De fikk fire barn, men så døde mannen til Martha i 2004. Dette ble en stor overgang og mye måtte læres. Martha tok med barna i drifta og deres historie om "teamet" er fantastisk. Ettersom barna har vært så engasjert i drifta, så har Martha også hatt mulighet til å inneha tillitsverv både i Bondelaget, men har også vært i politikken. Martha og teamet driver med både gris og korn, og har bygget et bioenergianlegg som gjør at de kan bruke halm og tømmer som oppvarmingskilde både for grisehus, korntørke / - lager og to bolighus. For å redusere jordpakking og allikevel utnytte gjødselen, så bruker Martha og teamet slangespreder. I tillegg har de bygget en satelittkum som gjør at de nå kan spre grisemøkk endre videre enn tidligere.

Stine Bjørnstad, alias Fru Blom var siste kvinne ut for kvelden. Stine snakket om innovasjon i praksis. Det dyrkes korn på gården som hun driver, men det er ikke hennes råvare nummer en - det er nemlig tømmer fra skogen. Bjørnstad har vunnet både BU-prisen og Askeladdenprisen, og har fått et godt navn i Norge. Nå vil vi også kunne se henne på NRK i programmet "Hagen min". Stine er en usedvanlig blid og positiv dame, som har fått til utrolig mye på noen få år. Hun bruker nærmiljøet og det er mange bedrifter i Rakkestad / Degernes som har nytt godt av hennes suksess. Nå skal hun også starte opp butikk i Rakkestad - vi gleder oss!

Nina Glomsrud Saxrud oppsummerte kvelden med følgende; Kristin snakket om at man skal huske at det er "et helt liv", Inga pratet om når jorda er laglig (ikke når naboen startet) og sjekk de hydrotekniske anleggene. Ann Kristin oppfordret til å si ja til verv, Ragnhild liker traktorer - helst nye som ikke må repareres og spør gjerne en venn om hjelp. Bjørg snakket om høyteknologisk landbruk og fordelene med det og Mjølnerød / Unnerud snakket om teamet og om å gå videre uten å dvele ved det om noe gikk galt.  Stine kunne fortelle at hun fikk like mye for en lysestake som far fikk for 3 vedsekker...

Hvis man skal oppsummere med en setning, så er det kanskje med et sitat fra Stine alias Fru Blom; "Let's not try to figure out everything at once".