- Da landet ble stengt ned i mars, gikk Gulbrand og jeg inn i verkstedet og ble der. 1600 arbeidstimer seinere står vi her, sa Terje Romsaas. De to var siste innslag på fagdagen, med sin sjølkonstruerte direktesåmaskin.

De er ikke alene om å interessere seg for temaet. Mange er nysgjerrige på direktesåing, og om det kan være lønnsomt og samtidig klimasmart. Det foregår flere forsøk på dette, og målet er å finne ut av økonomiske og klimamessige konsekvenser av slik såing, både positive og negative. Til fagdagen på Kløfta kom godt over 100 interesserte, som fikk med seg noe grunnleggende innføring i direktesåing, og dessuten fikk se harver og direktesåmaskiner demonstrert.

Fagdagen var et arrangement i regi av Norsk Landbruksrådgivning (NLR), i samarbeid med Akershus Bondelag, som jobber for å spre kunnskap om korndyrking gjennom kornprogrammet.

Lars Kjus fra NLR presenterte noen betraktninger om lønnsomheten i direktesåing, og konkluderte med at det er godt mulig å få like god eller bedre økonomi i direktesåing som i konvensjonell jordbearbeiding, men at noen faktorer må være på plass først. Som at det er viktig å etablere kornet på en god måte, så det ikke blir liggende i halm. Og at det er bedre økonomi jo mer egna jordstrukturen er.  

- Jo mindre jordbearbeiding man skal gjøre, jo vanskeligere er det å få gode avlinger. Men det er klart mulig å gjøre det lønnsomt, sa Kjus.

Else Villadsen fra NLR i Østfold gjode rede for NLRs arbeid for bedre framtidig jordhelse og evne til matproduksjon, og at de gjør undersøkelser rundt tre prinsipper for å få det til: Mangfoldig vekstskifte, kontinuerlig vekstdekke og redusert jordbearbeiding.

- Det kan kreves mer robust jord å dyrke på, for å produsere mer mat under framtidas forutsetninger, sa hun.

Direktesåing krever utstyr. På fagdagen ble det demonstert to etablerte, utenlandske modeller, og Romsaas-modellen, som ble presentert for første gang. 

Demo: Hallvard Olai Berg demonstrerte sin Dale Drills direktesåmaskin.

Demo: Egil Hoen fra Buskerud og Lars Nordby fra Aurskog demonstrerte Weaving-direktesåmaskinen.

Gulbrand Romsaas (på huk foran maskinen) går inn i mekanikken på sin modell.

 

Maskiner på rad. Mye interesse for teknikken på fagdagen.

 

 

Premieren: Terje og Gulbrand Romsaas har utviklet en direktesåmaskin, der de har lagt inn alle egenskaper de har savnet i slike maskiner. Prototypen ble demonstrert på markdagen.