Bjørn Baadshaug og Irene Svendstad i Eidsvoll Landbruksforening delte ut Bondevenn T-skjorte og eggekartong til Ordfører Einar Madsen.

 

Ordfører Einar Madsen i Eidsvoll sa dette etter utdelelsen:

- Jeg er en sann bondevenn fordi jeg ser den store jobben bonden gjør, ikke bare som melk- og kjøttprodusent, men på mange andre områder. Bonden sørger for at vi har et kulturlandskap, han rydder skog og sørger for at det ikke gror igjen. Jeg må også trekke fram «Åpen gård»-arrangementene. De er en populær massemønstring som trekker tusenvis av folk. Det er så mye snakk om arbeidsplasser og næringsvirksomheter. I kjølvannet av bondens drift er det tusenvis av arbeidsplasser, sier ordføreren, som erklærer seg for en sann venn av bonden.