Odd – Einar Hjortnæs ble enstemmig gjenvalgt på årsmøtet i Akershus Bondelag. Nestleder Sigurd Enger, Nordre Høland  fortsetter, det samme gjør Ann – Kristin Knudsen, Vestby. Nye styremedlemmer er Jens Thori Kogstad, Gjerdrum og Anne - Kristin Rolstad, Nes. Stina Mehus, Frogn er 1.vara og vil møte fast i styret.

Styret 2013-2014