Driftsledelse gartner og grønt

Det siste året har fagmiljøet i Vestfold, Gjennestad Gartnerskole og Statens Fagskole for gartnere og blomsterdekoratører på Vea samarbeidet om å utvikle et fagskoletilbud innen Driftsledelse gartner og grønt. Studiet ble formelt godkjent i slutten av april og skolene har allerede mottatt søknader fra interesserte!

Tilbudet er en fagskoleutdanning for de som vil videreutdanne seg for arbeid innen gartner- og grøntbransjen. Hovedmålsetningen er å videreutdanne gartnere og andre innen grøntbransjen til dyktige håndverkere og mellomledere med spesialkompetanse. Fagskoleutdanningen er lagt opp som et toårig deltidsstudium der undervisningen er på Vea det første året og på Gjennestad videregående skole det andre året.
Les mer på Statens Fagskole Vea sine hjemmesider eller trykk her.

Dette fagskolestudiet tar mål av seg å dekke behovet for fagskoleutdanning innen gartner og grønt for hele landet.