Jens driver med melk, kjøtt og korn i Gjerdrum. Han har en omfattende historikk med ulike  verv i Akershus bondelag, der han satt i styret i flere år. Dessuten har han hatt verv i Tine og Geno og ulike styreverv lokalt i Gjerdrum. Etter en treårig pause som tillitsvalgt, er han nå klar for å engasjere seg igjen.  Jens er 49 år, samboer og har fire barn. Han har vært bonde siden han var 18 år, de første ni åra på en gård  med korn og potet, og siden 1997 har han drevet hjemgården med hovedsakelig mjølkeproduksjon.

I går ble han altså stemt fram som leder av Akershus Bondelag, foreløpig for ett år. Laget har fått en veldig motivert leder, som ikke er i tvil om hva som står høyest på agendaen. 

- Å jobbe for kornøkonomien vil alltid være helt sentralt for ethvert styre  i Akershus bondelag, sier Jens når vi spør hva han mest av alt vil ta tak i som ny leder. 

- Men det er en ikke helt enkel balansegang mellom pris og avsetning. I et marked med stadig svekkelse av importvernet kan vi ikke påføre husdyrbonden mer økte kostnader enn han kan bære. Det vil i neste omgang  føre til økt import av mat, og gjøre norsk landbruk mindre. Dette er en utvikling som har gått feil vei nå i flere år. Viljen til å bruke midler på prisnedskriving framover er avgjørende. Men det finnes også flere muligheter enn kun pris for å løfte kornet, og her tenker jeg vi har en jobb å gjøre framover, sier Jens. Og legger til:

– Samtidig må vi også snakke husdyras sak. Vi er ikke mange som driver med husdyr i Akershus, og vi trenger alle vi har igjen. Å sørge for at mellomstore bruk kan få tilstrekkelig lønnsomhet til å utvikle gården blir viktig framover.

Jens er klar til å gå i kampen for landbrukets klimatiltak, og for å synliggjøre at det finnes mange  andre og gode svar på klimautfordringene enn å kutte rødt kjøtt. 

Når vi spør om det er én sak han brenner for mer enn noe annet, er svaret rekruttering. 

– Det å legge til rette for at ungdom kan se seg tjent med å satse i denne næringa, enten det er planteproduksjon eller husdyr, vil være helt avgjørende for framtida for akershuslandbruket. Det handler om hvordan man kan komme inn i yrket, om å ha tilgjengelig kapital, og om å legge til rette for produksjonstilgang, enten det er kvoter, konsesjoner eller leveringskontrakter. Å jobbe med prisdannelse på slikt som eiendom, kvoter, leiejord er spesielt viktig i et fylke som Akershus, der mange pengesterke kan tenke seg en gård på landet. I tillegg til regler og forordninger handler dette og om at vi som er etablerte tenker på neste generasjon. Det handler med andre ord ikke kun om penger, men og om holdninger, sier Jens, og trekker fram en annen sak han er svært opptatt av: Psykisk helse. 

- Her er det mye skjulte lidelser og fortsatt mye tabu. Dette handler jo om at det er mange av oss som har det skikkelig dårlig. Vi må ha større fokus på psykisk helse, til beste for folk og dyr. 

Nytt styre: Fra venstre Oda Eithun Paulsen fra Akershus bygdeungdomslag, Helge Olaf Aas fra Eidsvoll, leder Jens Kogstad fra Gjerdrum, nestleder Eli Berven fra Nannestad, Torbjørg Kylland fra Kråkstad og Ski, Marit Helene Lund fra Akershus Bygdekvinnelag og Terje Romsaas fra Sørum.

Jens sier at han gleder seg til å ta fatt på jobben for Akershus Bondelag på alvor, og understreker at styrearbeid er lagarbeid. 

Så har han også fått med seg et bredt styre med bred erfaring og kunnskap. Nestleder er Eli Berven fra Nannestad, og styremedlemmer er Terje Romsaas fra Sørum, Torbjørg Kylland fra Kråkstad og Ski og Helge Olaf Aas fra Eidsvoll

Vararepresentanter er Kjell Johansen fra Kråkstad og Ski, Kari-Anne Svennebye Aanerud fra Blaker og Frank Hoel-Knai fra Hurdal.