Hopp i høyet!

Perioder med tildels kraftige regnbyger satte ingen demper på stemningen når 2500 gjester besøkte Åpen Gård i Eidsvoll. Dagen ble åpnet av landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberget. Han hadde med seg hele familien og stortrives på arrangementet. Senere på dagen sto Storbeget for utdelingen av Eidsvoll-landbrukets hederspis, Wergelandsprisen. Denne gikk til tidligere generalsekretær i Norges Bondelag, Harald Millie.

Gjestene på Hoel gård hadde et variert aktivitetstilbud denne dagen. Det var blant annet hopping i høyet, masse dyr å hilse på, natursti, traktorer, prøvekjøring av gravemaskin, matsalg og forskjellige boder og stander.

Saueklipping på scenen var som allid populært. Barna fikk se sauen bli klippet, og de fikk ta med seg litt ull etterpå. Populær var også gjeterhundoppvisningen. Se bilder fra arrangementet på Eidsvoll Landbruksforenings facebookside: https://www.facebook.com/eidsvoll.landbruksforening/photos/pcb.544398982327912/701875603217820/?type=1&theater (Albumet er åpen for alle, enten du er på facebook eller ikke.)

På slutten av dagen ble "Grunnlovslammet" døpt, dette er en navnekonkurranse i samarbeid med Eidsvoll Ullensaker Blad. Lammet fikk navnet Sølja Lykkelam Hoel. Les mer på EUBs hjemmeside, her: http://eub.no/grunnlovsjubileet/dp-for-grunnlovslammet

Vi vil takke Eidsvoll Landbruksforening for et meget vellyket arrangement, der landbruket har knyttet sterkere bånd med flere innbyggerne i Akershus!