Året jordbruksoppgjør blir særs spennende når en ser utfordringene næringen står ovenfor. Hvilke muligheter har Norge til å klare å øke matproduksjonen? Hvilke muligheter har Akershus bøndene til å ta del i storsamfunnets behov for mer storfekjøtt, for mer korn?

 Derfor oppfordres alle som har interesse av disse spørsmålene og spesielt bøndene og medlemmene våre,  til å møte opp.

 Møt opp og synliggjør, dere som vet hvor skoen trykker, hva skal til for å sikre næringen i regionen og utfordr ministeren.

Norsk landbrukspolitikk – muligheter og utfordringer i 2013.

Møt landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Hvam vgs, gymsalen

Onsdag 30. januar kl. 19.00

Åpent møte, kaffesalg

Møteleder: Erlend Grimstad, Senterpartiets 1. kandidat i Akershus

Velkommen!

Arr.: Nes og Akershus Senterparti

Link til Hvam vgs: http://www.hvam.vgs.no/