Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus?
Prisen går til en bedrift som har starta en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser.
Innovasjon Norge ønsker hjelp til å finne gode kandidater.

Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:

  • Bærekraft, herunder:
    • Økonomisk resultat/lønnsomhet
    • Sosialt som sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som utnyttelse av lokale ressurser, fremme av lokal kultur og reduserte utslipp
  • Innovasjon / nyskaping

NB!  Påmeldingsfrist er 20. august
Husk at elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Les mer om kåringen på lenken: http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Nyheter/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2017/       
Her finner dere også det elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes ved innmelding av kandidater.

 

Tidligere vinnere av prisen er oppført her.