”Noe har gått galt ”

 

- sa Geir Kalheim (Ap) til RB forrige uke. At han ikke ser industribygg utover de grønne jordene langs E6 gjennom Sørum som bare ligger der, bekymrer ham. Da må vi minne ham og andre om at disse jordene i høyeste grad er i bruk som nærings - og produksjonsarealer.

 

Et forsiktig anslag av ressursene langs E6 i Sørum utgjør vel 3 000 daa.  Med utgangspunkt i ca 40 % dyrka mark, snittavling på 450 kg og rundt 2/3 blir matkorn, så gir dette bort imot 394 000 kg matkorn. Når dette videre foredles til brød er det snakk om vel 788 000 brød. Resten av kornet blir brukt til fôr til husdyr. I dette tilfelle vil det kunne fôre opp 75 000 kylling. Vi snakker om ÅRLIG og det er tatt forsiktig i. Når disse produktene omsettes videre generer det arbeidsplasser og ytterligere verdier. Hvor mange arbeidsplasser som blir generert er ikke få, men kommer ikke mer inn på her.

 

Kjøper du et brød til 25 kroner i butikken snakker vi om nærmere 20 millioner kr. Kjøper du en kylling til 50 kroner dreier det seg om en verdi på mer enn 3 mill. Det betyr en total verdiskaping på mer enn 23 millioner kroner for disse dekarene samt at det generer flere arbeidsplasser, og det produseres mat.

 

Disse arealene er faktisk viktige for å produsere mat i Norge. Er ikke dette langsiktig og kreativt næringsliv, hva er det som er så mye bedre?  Det er et paradoks at det er vår næring som må ivareta matjordas verdi. Det burde være alle andre som var bekymret for hvordan sikre fremtidig matproduksjon. Oppfordringen går derfor til politikerne som skal dra i gang og vedta både areal og næringspolitikk i sine kommuner, å ta med denne faktakunnskapen når beslutningsprosessene settes i gang. Matproduksjonen må sikres først, så kan vi gjerne sammen, diskutere hva slags bosetting og næringsliv, vi skal ha på Romerike.

 

 

Terje Fossen – Hellesjø

Leder, Sørum Bondelag

mobil 97743173