Det var flere lokallag som konkurrerte om å bli årets lag men det var Nittedal og Hakadal som trakk det lengste strået.

Fra å være nærmest et ”postmottak” for noen år siden til å bli et lokallag med et omfattende og inspirerende engasjement og aktiviteter både innad i laget og ovenfor både forbrukere og lokalpolitikerne, har Nittedal og Hakadal løftet bondelagsarbeidet til nye høyder på vegne av medlemmene.

Av aktiviteter som bør nevnes er

-    Utdeling av påskeegg og informasjon til representantene på kommunestyremøtet.

 

 -   Bondepub

 

 -   HMS møte på Aaros gård med over 20 deltager, i samarbeid med nabolaget Skedsmo

 

  • Aksjoner i forbindelse med bruddet i jordbruksoppgjøret 2012:

     aktivt med i prosessen med folk og traktorer ved punktmarkeringene og blokaden,

     egen punktaksjon hvor de leste opp og overleverte appell til ordføreren i Nittedal

 

-    Åpen gård:

     arrangerte åpen gård for 6. gang, men det var 15 år siden sist!

     På Bøhler gård, robotmelkemaskin, masse dyr, maskiner, aktiviteter for ungene

     Ordføreren kom og overvar arrangementet

     Media var godt representert ved Varingen og Romerikes blad

Det kom rundt 800 mennesker, som var bra på tross dårlige værprognoser og to andre konkurrerende arrangementer i bygda på samme dato.

     Godt samarbeid med Skedsmo BL, Skedsmo Bygdekvinnelag og Nittedal

Bygdekvinnelag og andre lag som var med: Speideren, Hagelaget, 4H, skogeierlaget.

     Om lag 70 folk var i sving på dugnad på selve dagen

 

  •    ”Vertskap” for Bioenergimøte med omvisning på biogass anlegget på Holum gård