Slik opplevde Bjørg Tveit Strøm fra Vestby Landbrukslag og Barbro Vøien Aaby fra Nannestad bondelag besøket:

Eierstrukturen i Skottland er som sagt ganske sær i forhold til i Norge da 350 stykker eier det aller meste av arealene. Bonden vi besøkte hadde selv fått kjøpt til noe egen eid jord med årene. I dag representerte gården en godt drevet nisjebedrift, og med vilje til investeringer fra eier og driver.

Såkornprodusent med spireprøve

Med denne viljen  til investeringer har stedet utviklet seg til en betydelig produsent med  korntørke og kornrenseanlegg som kan håndtere 7000 tonn i løpet av sesongen.  Selv dyrket han 9000 mål, og resten av kornet kom fra andre som leverte til han.  Det nybygde siloanlegget og lagerbygget hadde blitt støttet med 40 % investeringsstøtte av EU.

 

Med strenge sertifiseringsordninger for såkorn, var det mer enn ett papir som skulle flyttes, og det arbeidet 4 mann og en kontorfunksjonær for å håndtere alt.  Disse fire arbeidet på jordene og innhøsting skjedde i sommerhalvåret, mens prøvetaking, pakking, emballering og uttransportering til innkjøpslag foregikk på vinteren.

Storsekkutstyr