Det ble et stormøte i ordets rette forstand, da 230 bønder og andre landbruksinteresserte fylte Kråkstad Samfunnshus nærmest til randen, i det Ski og Kråkstad Bondelag arrangerte møte om framtidas kornproduksjon i samarbeid med korn- og miljøutvalgene i Akershus og Østfold Bondelag.

Les mer her