Landbruksminister Sylvi Listhaug skal ha befaring på Delijordet i Vestby i dag, 25. november kl. 13.30.

Delijordet er et av norges mest produktive kornarealer, og står på tross av dette i fare for å bli IKEA-tomt – lagt under betong og asfalt.

Fylkesmannen har gått mot omdisponeringen. Det samme gjorde forhenværende Landbruks- og Matminister, Trygve Slagsvold Vedum.

Etter nettopp å ha gått inn for omdisponering av 1000 dekar dyrka jord i Trondheim, vil Sylvi Listhaug nå vurdere omdisponering av Delijordet på nytt.

Når Sylvi Listhaug kommer til Delijordet i dag, vil Vestby Landbrukslag mobilisere for å sette fokus på viktigheten av å ta vare på matjorda – grunnlaget for framtidas matproduksjon.

Kontaktperson i Vestby Landbrukslag:

Bjørg Tveit Strøm, tlf. 902 01 753