Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag i henhold til vedtektene:

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.
  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
  6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  7. Møteleder.

Kaffe serveres kl. 09.00. Årsmøtet settes kl. 09.30. Forventet avslutning ca. kl. 17.00.

Lokallag som vi ha en sak fremmet på årsmøtet må sende saken til Akershus Bondelag senest en måned før årsmøtet, altså innen 20. februar.

Innkalling, saksliste og sakspapirer vil bli sendt ut elektronisk senest 6. mars 2019

Påmelding av delegater må være oss i hende innen 20. februar: akershus@bondelaget.no

 

Vel møtt!

Med hilsen

Akershus Bondelag