Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag i henhold til vedtektene:

  1. Lederne i de lokale bondelag. I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv.
  2. Styremedlemmene i fylkeslaget.
  3. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
  4. Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
  5. Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
  6. Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
  7. Møteleder.

Kaffe serveres kl. 0900. Årsmøtet settes kl. 0930. Forventet avslutning ca. kl. 1700.

Påmelding må være oss i hende innen 27. februar: akershus@bondelaget.no

 

Vel møtt!

Med hilsen

Akershus Bondelag