På vegne av sine medlemmer sier Enger at ” Vi som er bønder erfarer at det er lite forenlig å produsere mest mulig på færrest mulig enheter og samtidig sikre god dyrehelse, god plantehelse og god agronomi. Dessuten vet vi at stordrifter utfordrer et miljøriktig landbruk”

”Ved å tilby Akershus bonden en mulighet for å øke prisene med fem øre per kilo korn vi produserer, går vi med tap,” sier en meget bekymret fylkesleder. Det vil ikke dekke mer enn økte diesel - og maskinkostnader. Kostnadene ved å bli større blir ikke automatisk mindre pr enheter da vi driver med biologiske produksjoner hvor tradisjonelle stordriftsfordeler fort blir ulemper. I tillegg foreslår regjeringen å redusere virkemidlet som skal sikre arealene og kulturlandskapet som kornproduksjonen innebærer.

”Nei, dette er kritisk lavt tilbud for å sikre en viss kornproduksjon i et av verdens rikeste land", er den korte oppsummeringen til Sigurd Enger

Ingen klimaprofil

"Tilbudet synes å være blottet for klimaprofil og satsing på bærekraftig bruk av våre egne jordbruksarealer. Totalt sett tilbys bøndene en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får. Regjeringen legger blant annet opp til en stor omfordeling av midler fra mange små gårdsbruk til noen få store. Det vil gjøre det vanskelig å holde landets jordbruksarealer i drift i framtiden, og å øke produksjonen av mat på norske ressurser", sier Enger.

Skal vurdere tilbudet

Landbruksorganisasjonene vil nå bruke tid til å sette seg nærmere inn i tilbudet fra regjeringen og gjøre en seriøs vurdering av om det er grunnlag for videre forhandlinger.  Tilbudet vil blant annet bli vurdert opp mot avgjørende forutsetninger for å kunne nå Stortingets mål om økt norsk matproduksjon. Vi blir stadig flere her til lands.  Dette, sammen med de globale og lokale konsekvensene av klimaendringene, gjør at selv et rikt land som Norge nå må ta selvforsyningen av mat på alvor.