Nederst i artikkelen finner du presentasjonene fra fagdelen denne kvelden. 

Kornlogistikk, kvalitet og handtering

Etter flere gode kornår har det blitt en del fokus på kornhandtering og logistikk i innhøstinga. Derfor ble den største kornkjøperen, Felleskjøpet Agri, invitert til å si litt om disse utfordringene på årets Stormøte korn. 

Først ut var Direktør Landbruk, Trond Fidje, som presenterte det store bildet og verdikjeden for korn. Han la vekt på at markedordningene for korn er en avgjørende overbygning for verdikjeden for korn, og var glad for at signalene som ble gitt i den politiske delen av møtet om at ordningen ikke blir avviklet ifbm behandlinga av jorsbruksmeldinga. Videre kunne han fortelle at det er to markeder for norsk korn som legger premissene for avsettingen av korn, matmøllene med bakerier, og kraftfôrfabrikkene med husdyrbøndene. For matkorn er det proteinkvalitet og mengde som er avgjørende, og dette blir priset slik at kornbøndene får tydelige signaler om hva som skal dyrkes. For kraftfôr er det litt mer komplisert, og særlig trenden med et ønske om mer norskbasert fôr er en utfordring, men også en mulighet. Norskandelen i fôret er på sitt høyeste på mange år, og det er god tilgang på norsk korn. Kan dette være en mulighet for å stimulere til noe mer dyrking av proteinvekster? 
Avslutningsvis la Fidje vekt på at anleggstrukturen må tilpasses slik at hele verdikjeden blir effektiv, alle kostnader i verdikjeden må belastes enten kornbonden eller kornkjøperene. 


fv. Bjørn Stabbetorp og Trond Fidje fra Felleskjøpet Agri, og Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. 

 

Bjørn Stabbetorp, markedssjef plantekultur i Felleskjøpet Agri, tok for seg det mer konkrete på kveldens tema, "Hvilke forventninger har kornkjøper til bonden, og hva kan bonden forvente av kornkjøper for best kvalitet og god økonomi i hele verdikjeden". De tre dårlige kornårene fra 2011-2013 gjorde at man begynte å se på om det var overkapasitet for kornmottak, men så kom de gode kornårene og situasjonen er snudd. Gode avlinger og stor innhøstingskapasitet har gjort at det til tider har vært kaotiske tilstander på kornmottakene på høsten. 

 


Felleskjøpets "svar på kveldens oppgave"

 

Etter innleggene ble det åpnet for spørsmål fra salen. Svend Arild Uvaag fra styret i Østfold Bondelag lurte på muligheter for å sikre bedre bruk av korn med god kvalitet. Og la inn temaer som økt betaling for protein i fôrkorn, avl på sorter med mer protein og mer lagring på gårdene slik at kornkjøperne kan vite hvilke kvaliteter som finnes og hente disse ved behov. Svaret fra representantene fra Felleskjøpet var at dette er temaer som stadig blir vurdert. Man må vurdere om kostnadene ved mer sortering og prøvetaking veier opp for fordelene. Det viser seg også at det i sortsforedling er slik at sorter som gir høyere proteinprosent gir dårligere avling, og at man dermed ender med lik proteinavling per daa. 

 
Svend Arild Uvaag, nestleder i Kornprogrammet og i Østfold Bondelag, stiller spørsmål.

 

Satsing på økologisk korndyrking

Landbrukets økoløft, og Felleskjøpet Agri, presenterte en stor satsing for å få bedre markedsdekning på økologisk matkorn. Les mer om denne satsingen hos Norsk Landbruk, her.


Amund Dønnum, for anledningen fra Felleskjøpet Agri, presenterte økokornsatsingen.

 

Her kan du laste ned presentasjonen om Kornhåndtering og logistikk.  (PDF 2MB)

Her kan du laste ned presentasjonen om økokornsatsingen.  (PDF 0,1MB)