Storberget er en svært profilert politiker som nå er Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann.

Et utvidet styre i Vestby Landbrukslag hadde et svært vellykket møte med Storberget og Hansen. Blant emner som ble drøftet var rekruttering innen landbruket, økonomi,  spesielt i kornproduksjonen, og ikke minst jordvern.

Jordvern er svært aktuelt i Vestby, ikke minst med tanke på Ikeas eventuelle etablering i Vestby.

Storberget la i sin orientering til Vestby Landbrukslag stor vekt på hvor viktig det er å legge til rette for at vi dyrker nok mat, og ikke minst trygg mat.

Storberget var overbevist om at landbruk og matproduksjon blir av de viktigste politiske tema framover.

 

Vestby Landbrukslags leder Bjørg Strøm uttaler:” Det er flott med dialog med så framtredende politikere, og vi vil følge opp dette framover, både i forhold til Storberget og andre politikere”.

Leder i Vestby Landbrukslag Bjørg Tveit Strøm, Arbeiderpartiets Knut Storberget og nestleder i Vestby Landbrukslag Øyvind Kjølberg