Leder i Sørum Bondelag, Terje Fossen-Hellesjø, holdt en innledning om ressursene som bøndene i Sørum forvalter og disponerer over. Det ble tallknekking med omregning av produksjonstall til antall måltider med koteletter, poteter, speilegg, brød pr. innbygger i kommunen.

Administrerende direktør i Norske Felleskjøp Lars Fredrik Stuve var invitert til å holde foredrag om behov for kornproduksjon i Sørum kommune. Dette engasjerte både politikere og bønder i Sørum. Det å arbeide på lokalt plan for å sikre matressursene i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Faglig påfyll for å forstå hvorfor trenden som vi er inne i med reduksjon av kornareal må snus, for at vi skal nå de målsetningene som er satt om økt matproduksjon i Mat og Landbruksmeldingen. Lokalpolitikere fikk høre om hva landbruket ønsker av utvikling i kommunen.

Ordfører Are Tomasgard holdt innlegg om hva kommunen kan gjøre for å nå de målene som er satt. Dette oppimot de utfordringene som vi har i forbindelse med at vi er i et pressområde når det gjelder: infrastruktur, boligbygging, miljøhensyn. Etter innleggene ble det muligheter for debatt med spørsmål og svar fra Stuve , politikere og salen. Avslutningsvis ble det orientert om studiearbeidet som Bondelaget arrangerer i tilknytning forberedelse av jordbruksforhandlingene 2013.