Lokalpressen var godt representert da Nils Vagstad (forskningssjef) og Trond Knapp Haraldsen (forsker) fra Bioforsk orienterte om hva flytting av jord fra Delijordet vil innebære.

Det er snakk om flytting av enorme mengder jord. Sjikt for sjikt må jorda kjøres til mellomlager, før sjiktene blir lagt ut på ny plass i omvendt rekkefølge. Prosjektet er avhengig av tørt vær. Arbeidet må stoppes i fuktige perioder, blant annet for å unngå at jordstrukturen blir ødelagt. Her er det snakk om et stort, komplisert og meget kostbart prosjekt.