16. mai var det klart: Jordbruket og staten er enige om en jordbruksavtale etter årets forhandlinger.

Oppgjøret har en ramme på 3,015 milliarder kroner og gir en mulig inntektsøkning på 85 000 per årsverk, der 60 000 er tetting av inntektsgap.

I forhandlingene har jordbruket fått gjennomslag for flere av sine opprinnelige krav, og mange er positive for Akershus-landbruket.

- For Akershusbonden er kornprisene veldig viktige. At det kommer flere økninger her er gode nyheter. I innspillene før forhandlingene prioriterte Akershusbøndene å trygge melkeprodusentene i år, og jeg er er glad for gjennomslag på det. Det er en pressa økonomi i melkeproduksjonen, derfor er jeg glad for at melkebøndene får et ekstra tilskudd pr liter melk fra 1. juli i år. Beitetilskuddet er også økt både for storfe og småfe. 

Avslutningsvis er jeg veldig glad for at staten vil innføre jordbrukskonto. Det vil legge til rette for å utjevne inntekt mellom år, og det er svært positivt for de som driver med planteproduksjon sier Tømte.

Prioriterte saker i Akershus:

Korn: Høyere mathvetepris. Prisen på mathvete øker med 20 øre, 5 øre mer enn statens tilbud var. Bygg og havre økes med 7 øre. Det innføres et eget arealtilskudd for hvete og proteinvekster. Det innføres et tak på tilskudd på 3000 daa.

Melk: Melkeproduksjonen styrkes gjennom økning i målpris driftstilskudd og husdyrtilskudd. Melkeprisen øker med 30 øre fra 1. juli , og det innføres et distriktstilkudd på melk på minst 32 øre per liter (35 øre i sone B) fra 1. juli i år.

Beitetilskudd: økes for både innmarksbeite og utmarksbeite

Velferdsordningene: Avtalen utvider muligheten for å søke avløsertilskudd for en og samme person fra 12 til 14 måneder. Jordbruket krevde at dagens samordning av tilskudd til avløsning med andre sjukepengeordninger skulle fjernes. Her er det juridiske og NAV-relaterte skjær i sjøen, og avtalen konkluderer med at konsekvensene må utredes før man eventuelt kan gå videre med det.

Gjennomslag for jordbrukskonto

Dessuten settes det i gang et arbeid for å endre skattereglene, slik at jordbrukets inntekter i gode år kan fordeles over flere år, en såkalt jordbrukskonto etter modell av skogbrukets ordninger. Dette ble til årets forhandlinger foreslått av korn- og miljøutvalget i Akershus og Østfold Bondelag, og er et viktig gjennomslag for å avlaste bøndenes økonomiske risiko.