Å samarbeide og håndtere journalisten fra lokalavisen eller tv, er stadig mer viktig for Bondelaget.

Med noen enkle grep er det mulig å forberede seg og ha en god følelse når du skal møte dem i forbindelse med en aktuell.

Lokallagene inviteres til et kortfattet og praktisk kurs:

28.11 kl. kl.18.30 - 21.30 i Akershus Bondelag sine lokaler

  •  Hvordan forberede seg til møte og kontakt med journalisten
    - når de vil ta opp en sak
    - når du vil selge inn en sak
  • Øve på praktiske aktuelle temaer         
  • Utveksle erfaringer og ideer
  • Oppsummering og en huskeliste å ta med seg hjem.

Program finner du her

Påmelding snarest og senest 27.11 kl. 11 til ellen.thingelstad@bondelaget.no