Det næringspolitiske programmet tydeliggjør organisasjonens langsiktige politikk, og trekker opp mål og hovedlinjer. Etter arbeid i administrasjonen og en åpen innspillrunde, sender styret nå sitt forslag på høring til fylkeslagene.

- Nå vil vi høre organisasjonens mening og forankre programmet, sier Nils T. Bjørke.

Slankere og mer operativt styringsdokument

Det næringspolitiske programmet erstatter Prinsipprogrammet, og tar for seg det styret tror vil være de største utfordringene og de viktigste faktorene for landbruket og Bondelaget de neste fire årene. Det innebærer at det er en del emner programmet ikke berører. Det betyr ikke at disse sakene er glemt, men de vil ikke være det viktigste i årene som kommer.

- Styret mener vi har utarbeidet et godt dokument som vil bli brukt, og at vi har truffet godt med å korte ned dokumentet. Nå er det viktig at fylkene spiller inn sin mening på områder som er viktig for landbruket i deres fylke, sier Bjørke.

Under overskriften ”Bonden – bedriftsleder, forvalter og samfunnsutvikler”, er programmet delt i tre hovedområder:

  1. Økte inntektsmuligheter og lønnsomhet
  2. God arealbruk, sjølråderett og eiendomsforvaltning
  3. Attraktive bygder

 

Les hele programutkastet her

 

Forslaget til næringspolitisk program sendes nå på høring til fylkeslagene, med høringsfrist 22. mars. Programmet skal vedtas på Norges Bondelags årsmøte i juni.