I oktober lanseres et nytt nettsted om psykisk helse i og for landbruket, foto godtbondevett.no.Tidligere i år fikk de tre organisasjonene støtte fra Landbruks- og matdepartementet til å lage infomateriell om psykisk helse for landbruket.

 

8. oktober lanseres nettsiden godtbondevett.no .Formålet med nettsiden er å samle informasjon og belyse ulike sider om psykisk helse gjennom intervjuer med bønder og andre ressurser. Ønsket er at nettstedet vil bidra til at det blir lettere for personer som står i krevende situasjoner å be om hjelp, samt å øke kunnskap om hva andre kan gjøre for å hjelpe en som sliter.

 

I forbindelse med lansering av nettsiden vil det holdes tre møter i hhv. 

  • Østfold på Bamsrudlåven i Mysen 8. oktober kl 11 - 13,
  • Oppland på Biri, Honne Skogbrukets kursinstitutt 11. oktober kl 11 - 13
  • Rogaland på Agrovisjon messen i Stavanger Forum 12. oktober kl 13- 15. Se vedlagt invitasjoner til møter.

Program for møtene er:

  • Psykisk helse på dagsorden i landbruket, innledning ved Norges Bondelag og LMD / landbruksdirektør
  •  Når ens største styrke blir en svakhet, psykolog Trond Løkling om psykisk helse i landbruket
  •  Bondens fem om dagen, generalsekretær Rådet for psykisk helse Tove Gundersen om grep som kan gjøre en forskjell i hverdagen  
  •  Godtbondevett.no, Norges Bondelag om landbrukets arbeid
  • Oppsummering og mulighet for spørsmål og diskusjon

 

Møtene er åpne for alle. De som ønsker å delta kan sende påmelding til hhv. ostfold@bondelaget.no innen 3. oktober, oppland@bondelaget.no innen 9. oktober, rogaland@bondelaget.no innen 9. oktober.  ”