Johannes Bye fra Felleskjøpet med engasjert innledning om FK's maskinsortement!

Nesten 40 bønder møtte opp for å høre innledningen til professor Trond Børresen fra UMB, Ås. Samtidig med faktaopplysninger rundt jordpakkingsproblematikken - fikk tilhørerne også en innføring i Felleskjøpets varesortement på maskinsiden! Johannes Bye fra FK Mysen representerte maskinbransjen denne kvelden, mens det agronomiske og faglige tyngden ble ivaretatt av Børresen. Kvelden ble vellykket, folk koste seg med pølser og hjemmelaget potetstappe m/tilbehør, sosialt samvær med yrkeskollegaer fra hele kommunen - i påvente av bedre våronnvær - som lar vente på seg!! Vi i styret takker for at så mange valgte å prioritere Bondelagsmøtet denne vårkvelden - og ønsker samtidig lykke til med våronna som er like rundt hjørnet...