FRa venstre prosjektleder i Norges Bondelag Harald Velsand og Elisabeth I. Hokstad som ble valgt til ny nestleder.

PÅ møtet som samler samvirkeorganisasjoner og faglag rundt Oslofjorden orienterte i tillegg til Harald Velsand styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke Einar Enger om situasjonen for samvirkeorganisasjonene og ders krav til rammebetingelser framover.
 
 
Les på mer på siden Politikk og landbruk 2013
 
India største markedet for John Deere
Enger var i sin innledning innom utviklingen i Østen som skjer svært raskt. India er det landet John deere selger flest traktorer i dag. I china har melkeforbruket blitt 4 doblet på svært få år. Hvis kinesere skal opp på vårt melkeforbruk vil det kreve økt fortilgang tilsvarende kornproduksjonen i Australia, New Zealand, USA, Rog Frankrike sa Enger. Dett etror jeg vil få innvirkning på Vesten om relativt kort tid sa Enger.
Ellers var Enger opptatt av å forsvare et aktivt landbruk over hele landet. Skal dette lykkes må kornøkonomien løftes slik at kornproduksjonen økes igjen. 90 % av arealet i Norge benyttes til forproduksjon. 67 % til gras, 23 % til forkorn og 10 % til matkorn, potet og frukt, bær og grønsaker.
Men andre ord må mye av avlingene foredles gjennom husdyra våre før vi mennesker får "spiselig" føde, sa Enger bl.a.