Kurset retter seg mot alle som ønsker å etablere en varmesentral for oppvarming av egen gård eller små varmeentreprenører, dvs etablere en biobasert varmesentral med salg av vannbåren varme til en eller flere nærliggende bygg/kunder.

Man vil ta for seg aktuelle biobrensler mht. egenskaper, kvalitet, produksjon

og logistikk, med demo av tørking av både rundvirke og flis. Videre blir forskjellige fyringsanlegg gjennomgått mhp. dimensjonering, utforming, teknologiske løsninger for innmating, silo, drift av anlegg osv. i tillegg til investeringskostnader.

Organisering, finansiering, kontrakter, prosjektering og prosjektgjennomføring blir også gjennomgått, bl.a. ved en case-studie som tar deg igjennom hele prosessen - fra ideen klekkes ut til anlegget er oppe. Det blir også befaring til aktuelle ved-, flis- og halmfyringsanlegg i nærområdet.


Deltageravgift: Kr 1.500,- per pers, inkl. lunsj og kursmateriell. Utgifter til kurs og kompetanseheving kan inkluderes når man søker Innovasjon Norge om støtte til gårdsvarmeanlegg og kan også utgiftsføres i eget regnskap.

 

Påmelding til pamelding@energigarden.no innen 03.04.13.

 

Besøk oss gjerne på www.energigarden.no

Program finner du her