Fylkesutvalget i Akershus skulle egentlig ha tatt stilling til hvorvidt IKEA bør få etablere seg på Dehli-jordet mandag 4. februar, men saken er nå utsatt til mars etter at advokater som representerer grunneierne på Dehli-jordet har stilt spørsmål ved habiliteten til fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Les mer hos Østlandets Blad.