Frogn Bondelag er også nominert som Akershus sin kandidat til årets lokallag i Norges Bondelag.

Hele begrunnelsen var slik:
1- Fra krise til velfungerende lag. Fra en periode hvor ingen ønsket å ta på seg styreverv, og det sittende styret og valgkomite fryktet en nedleggelse, har laget som helhet klart å mobilisere slik at medlemmene deler verv og dugnadsoppgaver. Styret med sine hjelpende medlemmer drifter nå et svært oppegående lag!

2- Gjennomfører arrangementer med innhold, som er samlende for medlemmene eller som retter seg mot andre i bygda. Eks:

- Arrangerer Friske Frodige Fantasifulle Frogn! Et årlig arrangement en helg i september, der 40 – 50 lokale utstillere samles på Folkvang. Arrangementet har masse aktiviteter slik som utstilling av dyr, riding, traktorkjøring og fuglekassesnekring. Friske Frodige Fantasifulle Frogn har vært en suksess i over ti år og er i samarbeid med Bygdekvinnelaget.
- Juletrefest for barn (100-200p)
- Medlemsmøte hvor nabolagene blir invitert (ca 60 fremmøtte)

3- Faglige og politiske aktiviteter:

- Leder Per Fredrik Saxebøl er en leder som går ut i media på en positiv måte, og har god kontakt med det politiske miljøet i bygda.
- Laget gir innspill til kommunale planer, og har en egen arealansvarlig som følger opp jordvern lokalt.
- Laget deltar aktivt ved opptrapping til jordbruksforhandlingene.
 


Fylkesleder Sigurd Enger overrekker prisen for årets lokallag til Stina Mehus som tar imot prisen på vegne av Frogn Bondelag.