Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du hos Statens landbruksforvaltning.