Ifølge NTB sier forsvarsjef Harald Sunde at selv om det ikke er noen umiddelbar fare for at Norge skal bli rammet av matmangel, kan vi ikke stole blindt på at import alltid kan dekke det norske kornbehovet. Forsvarssjefen påpeker at matsikkerhet er en viktig del av arbeidet med å identifisere trusler mot samfunnssikkerheten i Norge. Sunde mener at vår lave egenproduksjon gjør oss sårbare.

- Vi har ment i mange år at det er viktig med et kornlager i Norge. Det er viktig for en kortsiktig matsikkerhet ved krise. Men for en reel langsiktig matsikkerhet er det viktig med en aktiv produksjon i i hele landet som tar vare på de ressursene vi har. Vi trenger nok folk til å drifte de arealene vi har til lands og samtidig hindre at matjord går tapt til andre formål, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Bjørke mener velgerne må ta innover seg at matsikkerhet og landbruk er et viktig tema ved årets stortingsvalg.

- Det er store politiske skillelinjer i politikken, og årets valg er et retningsvalg. Ønsker vi et landbruk i hele landet og opprettholde norsk matproduksjon på norske ressurser eller bli enda mer avhengig av importert mat og fôr?

I Norge har vi i dag en selvforsyningsgrad på rundt 40% eksludert fisk og importert fôr. Dette er et av de laveste i verden.

Følg #matValget på Twitter  og på Norges Bondelags Facebook-side.

For mer om de politiske skillelinjene i landbrukspolitikken sjekk: bondelaget.no/matvalget