I Fylkesmannens utkast til nye forskrifter for regionale miljøtiltak, er det lagt opp til at dagens miljøtiltak blir videreført med noen få unntak, og at det kommer noen nye tiltak.

 

Les høringsuttalelsen og forskriften her

Av: Elise Larsen