Fjorgvin, foto: Elin Osjord.Norges matjord forsvinner til næringslivet og andre økonomiske interesser. Er det moralsk forsvarlig at et land som Norge gjør seg ytterligere avhengig av mat fra andre land? Skal vi frata fremtidige generasjoner muligheten til å dyrke og leve av egendyrket mat?  Danseforestillingen Fjorgvin som Kompani UT står bak, handler om jordbruket, hvordan man dyrker, arbeider, sår og høster av jordas egenskaper og menneskets totale avhengighet av dette samspillet.

Transport: Parkering: Lierbyen skole- 15 min gangavstand til Bygdetunet. Buss:169- Oslo- Tranby. Avstigning Lier El-verk. Tog: Asker deretter buss 71,72, 75 til Lier El.verk.


Medvirkende:
Silje Michaela Kvalheim, Koreografi, Ide, Utøver
Ole Aleksander Hansen, Utøver
Sigmund Hegstad, Utøver
Erik Hennum, Utøver
Ingunn Rimestad, Utøver
Caroline Skjørshammer, Utøver
Irene Theisen, Utøver
Ida Rue Timmermann, Utøver

Dato Tid Sted Billetter
11.05.2013 1900  Lier Bygdetun Billetter ved inngang  
12.05.2013 1700  Lier Bygdetun Billetter ved inngang