Avstemmingsmodulen ligger på nettsidene til Sparebank 1 Østlandet her - klikk inn og stem!

Det er SpareBank 1 Østlandet, Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Akershus Bondelag som står bak Innlandets Matpris, som de to foregående årene har gått til gulrotprodusent Valborg Alhaug (2015) og grøntprodusent og gårdsbutikkinnehaver Louise Gjør (2016).

De fire finalistene til Innlandets Matpris 2017 er valgt ut av en jury med to representanter fra SpareBank 1 Østlandet og to representanter fra Bondelaget.
Det ble nominert så mange som 29 kandidater fra Hedmark, Oppland og Akershus til prisen.

Avstemmingen foregår fram til onsdag 13. september. Prisen er på 25.000 kroner.

Her er info om de fire flinke finalistene:

A) Eva Molberg
Eva Molberg driver Sletten Mellem gård på Flisa sammen med ektemannen Olav, og har etablert eget gårdsmatutsalg både på Flisa og i Elverum. Produksjonen på gården dannet grunnlag for ideen om et gårdsmatutsalg. Sletten Mellem gård har svineproduksjon, korn, bringebær og jordbærproduksjon.

Molberg ønsket å tilby sine produkter (bringbærdrikk, syltetøy/geler av ulike slag, svinekjøtt m.m.) hele året, og dermed startet hun Mellem gardsmatutsalg på Flisa i 2014, og et tilsvarende utsalg i Elverum i 2016. I tillegg til egne varer, selger hun produktene fra en rekke andre norske lokalmatprodusenter, særlig fra Hedmark. Eva er levende opptatt av å ta vare på det forfedrene har gitt oss, og å utnytte de ressursene vi har, være selvbergede og bruke norske råvarer.

Hun ønsker å tilby noe i distriktet hun bor i, skape arbeidsplasser og gjøre kommunen sin mer attraktiv. Derfor har hun også turistinformasjon i gårdsmatbutikken på Flisa. Det siste året har hun blitt medlem av HANEN.Hun har stadig nye produkter på gang. For mer info, se: www.gardsmatutsalg.no/

B) Linda Suleng
Da Linda Suleng og mannen Olav overtok garden Østre Lae, ønsket Linda å bytte ut jobben som grafisk designer og starte som bonde på heltid. Første steg var voksenagronomstudiet.

Linda har skapt sin egen arbeidsplass på gården som sauebonde, bringebærprodusent og birøkter. Hun har etablert Totens første eplefelt i nyere tid, og neste år høster hun sine første epler. Linda videreforedler bringebær til saft og syltetøy og selger egen honning, alle produkter under eget merke, Østre Lae. Hun har også planer om å bytte ut sukker i syltetøyproduksjon med honning fra Toten, et ÆKTE Totenprodukt.

Hun tar tak og er en inspirasjonskilde for andre matprodusenter i regionen. Hun har økt aktiviteten på gården slik at mannen Olav nå har gått ned til 50% stilling utenfor gården.

Linda Suleng er leder i Østre Toten Bondelag. Hun er flink til å framsnakke næringa, og i sommer har hun stått i stormen og vært en av næringas positive og tydelige talspersoner under ulveangrepene i regionen.

C) InnlandsMarkedet
Matglede, matkultur og matproduksjon står i fokus når landbruket og handelsstanden inviterer til det tradisjonsrike Innlandsmarkedet i Moelv som er en opplevelse for hele familien.  Bondens Marked, andre småskalaprodusenter og lokale mattilbydere er på plass med mange gode matopplevelser. På Barnas InnlandsMarked kan barna få hesteskyss, hoppe i høyet, ta førerkort, hogge ved og være må å bake, male sitt eget mjøl m.m. I år var temaet KORN som preget programmet på ulikt vis. Hver år inviteres også rundt 1000 skole-elever til frokost hvor trygg og sunn mat, produsert og foredlet i Innlandet serveres.

InnlandsMarkedet i Moelv er et arrangementet som er basert på dugnad og mye frivillig innsats, og har over 15 års fartstid. Arrangementet er et samarbeid mellom Ringsaker Bondelag, Moelv Handelsstand og Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker kommune.

Innlandsmarkedet profilerer landbruket i området på en fin og levende måte og synliggjør mangfoldet i landbruket og betydninga som landbruksnæringa har for hele området.

InnlandsMarkedet i Moelv byr på smak og nytelse, inspirasjon og kunnskap, lek, latter og glede for store og små!

Se også: http://innlandsmarkedet.blogspot.no/

D) Familien Avdem
Familien Avdem står for Avdem Gardsysteri, Avdemsbue og Avdem Gardsgrønt.

Avdem Gardsysteri har vært i drift siden 2005. Produksjonen er basert på fersk, upasteurisert melk fra egne kyr på garden Vesle-Avdem. Ved å satse på lokal foredling har garden økt melkeproduksjonen med nær 100% (til 250 tonn), og leverer i år 120 tonn til gardsysteriet og 130 tonn til TINE. Alle deler av melka blir brukt og tatt vare på. Mest kjent er osten Fjelldronning, den smaksatte brunosten Huldreost, men også tradisjonsprodukter som pultost, rømme og smør. Ysteriet drives av Åse Haugstad og Sigurd Avdem, men gir arbeid til flere.

Anna Haugstad Avdem, datter til Åse og Sigurd, er gründer og butikksjef på Avdemsbue, den gamle landhandelen ved E136, med røtter tilbake til 1878. Avdemsbue er i tillegg til å være gardsutsalg for Avdem-produkt, fylt opp med lokalprodusert mat fra andre produsenter i Gudbrandsdalen og landet for øvrig. Anna har driftet butikken fra sommeren 2015. Vareutvalget har mangedoblet seg siden åpningen og er blitt en turistmagnet.

Avdem Gardsgrønt er den nye tilveksten på Avdem, dyrking av grønnsaker etter økologiske prinsipp. Det er sønn Hans Avdem og svigerdatter Sofia Bang Elm som står for dette. De er begge agronomer og ser muligheter i å dyrke grønnsaker 600 m.o.h. uten kunstgjødsel og sprøyting. Grønnsakene selges via Avdemsbue. Målet på sikt er å kunne selge kasser med grønt som ei abonnementsordning.

Sett i gang og stem fram din favoritt!

Årets pris skal deles ut på mat- og landbruksmessa Midt i matfatet klokka 14.30 søndag 17. september i Vikingskipet på Hamar.

Det første året var følgende fire nominert: Heidrun AS v/ Anne Ragnhild Thomlevold og Lars Rønning, Thor Johannes Rogneby, styreleder i Mat fra Toten, Bakken Øvre Gårdsmat v/Ole Martin Kildahl og Anita Stolp og gulrotprodusent Valborg Alhaug. Valborg Alhaug vant prisen dette året.
I 2016 var disse nominert: Rørosmat, Helen Davey, Louise Gjør og Charlotte Mohn Gaustad. Louise Gjør vant prisen i fjor.