Sigurd Enger delte ut prisen til leder i Fet Jordbruksforening Per Jacob Ølstad

Fet Jordbruksforening har hatt stabil og god drift i mange år. I juryens begrunnelse er det lagt vekt på at laget deltar aktivt på Akershus Bondelags møter og arrangementer. De er gode på ha lokale aksjoner og markeringer, sist med aktiv deltakelse i bålaksjonen mot regjeringens jordbruksmelding. De bidrar med aktiv synliggjøring av landbruket på den årlige "Skauendagen". Laget arrangerer jevnlig faglige og sosiale samlinger for medlemmene. Og sist men ikke minst - laget er svært gode til å profilere seg aktivt via sosiale medier og med oppslag i tradisjonelle medier. 


Representanter fra Fet Jordbruksforening på årsmøtet i Akershus Bondelag. F.v. Amund Jensen, Ingunn Solaas og Per Jacob Ølstad 

 


Utklipp av medieoppslag i Indre Akershus blad etter bålaksjonen.