Delijordet ligger sentralt i Norges kornkammer, og representerer den mest produktive jorda vi har. Statistikk viser at denne jorda har et avlingsnivå som ligger 40 – 55% over landsgjennomsnittet!

Nestleder i Vestby lokallag Øyvind Kjølberg orienterer om Delijordet og IKEA

For å sikre framtidig matproduksjon og selvforsyningsgrad, understreket Nils Bjørke, Lars Haltbrekken og Nils Vagstad behovet for å gi matjorda et sterkere lovmessig vern.

Leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz, sluttet seg til viktigheten av et sterkt jordvern.

Vestby Landbrukslag benyttet anledningen til å utnevne Solveig Schytz og Lars Haltbrekken til bondevenner. Vi gratulerer med utnevnelsen!

 

Vi ønsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

Vil bygge IKEA på landets beste matjord (Østlandssendingen)

Film om jordvern