Alt starter med fruktbar jord, så blir det økologisk grønnsaksproduksjon

 

Hvordan kan vi med god agronomisk drift øke jordfruktbarheten, og kan dette være med på

å bevare avlingene på sikt? Kan vi på Østlandet med lite husdyr se for oss at det er mulig å

resirkulere organisk avfall fra storsamfunnet tilbake til landbruket? Flere biogassanlegg er

under oppstart. Er biorest en god gjødselkilde til økologisk drift?

Økologisk grønnsaksproduksjon er en av produksjonene som har høyest andel solgt som økologisk

– hvordan kan vi klare å dekke etterspørselen etter norsk økologisk produksjon?

 

Bli med for å få faglig påfyll innen økologisk jordkultur og økologisk grønnsaksproduksjon!

 

Program

 

 

Sted: Bygdø Kongsgård

Tid: 1000-1430 inkludert økologisk lunsj

Seminaret er gratis

Påmelding: pga. lunsj er påmeldingsfrist torsdag 10. oktober til

Kari Marte Sjøvik, kari.marte.sjovik@bondelaget.no