Program:

18.00 – 19.30 Slokkeøvelse/demonstrasjon slokking v. Nes Brannvesen
19.30 – 20.00 Velkommen v. Marit Gauterud
20.00 – 21.00 Termofotografering v. Norsvin/Gjensidige
21.00 – 21.45 Brann v. Kari-Anne Aanerud, LHMS
22.00 Avslutning og vel hjem

Enkel servering.

Velkommen!