For å få oversikt over arealer med dyrkbar mark starter Skog og Landskap nå opp et utviklingsprosjekt, som blant annet skal hente informasjon fra oppdatert arealressurskart AR5.

Les mer hos Skog og Landskap