Med denne konkurransen gir vi folk et innblikk i bondens hverdag og alt arbeidet som skal til for å kunne tilby trygg, sunn og naturlig mat som forbrukerne vil ha, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, som legger til at norsk kortreist mat har sterk støtte blant folk flest.

 

 

Hjelp bonden med hans utfordringer

”Du er bedt på grillfest. I dag og i morgen er det fint vær, deretter ventes flere dager med regn. Skal du gå på grillfesten eller tilbringe lørdagskvelden på traktoren for å berge graset som skal bli vinterens fôr til dyra?”

 

”Fjøset er gammelt og utdatert. Det tekniske utstyret trenger stadige reparasjoner. Skal du fortsette med det gamle, eller investere 4 millioner kroner i nytt, større og moderne fjøs?”

 

Dette er eksempler på utfordringer som deltakerne i konkurransen blir stilt overfor. Sammen med inntil fire venner kan du gi bonden råd.

 

I alt seks gårder med ulik drift er med i konkurransen. Disse er:

  • Tor Erling Gransæther på Eplegården, Hurum, Buskerud
  • Frøydis Haugen, melkebonde på Trudvang, Lindås, Hordaland
  • Bjørn Gimming, korn- og storfebonde i Halden, Østfold
  • Thor Johannes Rogneby, potet- gris og kornbonde på Toten, Oppland
  • Tone Rubach, sauebonde på Grytøy, Troms
  • Petter Simonsen, økokornbonde i Høland, Akershus

Konkurransen Andelslaget foregår på bondevenn.no, og vinneren får selvsagt et gårdsopphold i premie! På nettsiden kan også alle som er glad i norsk mat skrive sin egen plakat. Nettsiden har også samlet en rekke fakta og statistikk om norsk matproduksjon. Samtidig kan du se bilder av bondevenner som er utnevnt av lokale bondelag over hele landet. Dette er eksempelvis personer som bidrar til å løfte frem matproduksjon og landbrukets betydning for det norske samfunnet.