Juryen la vekt på at Ås Landbrukslag er et jevnt godt drevet lag, med høy aktivitet. Laget deltar aktivt på Akershus Bondelags møter, arrangementer og aksjoner. Ås leverer grundige innspill til jordbruksforhandlinger (og andre høringer), og har jevnlige og godt besøkte medlemsarrangement og møter.

- Det var veldig hyggelig - vi hadde aldri trodd vi skulle få denne prisen. Tusen takk til fylkeslaget for oppmerksomheten og samarbeidet, sa en overrasket leder Ottar Kjus i møtet.

Laget samarbeider aktivt med andre organisasjoner og institusjoner om arrangement, som for eksempel:
- «Smak Ås» (mat og teknologifestival i samarbeid blant annet med kommunen)
- «Husdyra Våre», der skoleelever og lokalbefolkning lærer om dyra. Dette er Ås sitt Åpen Gård
arrangement. I 2020 var om lag 800 barn innom og lærte om ku, sau, gris, kylling, geit og
bier. (samarbeid med Vitenparken og frivillige).
- Laget støtter Malawiprosjektet, med årlig selvplukk av potet på Søråsjordet i Ås, der inntektene går til
Norges Bondelags Malawiprosjekt (Bønder hjelper bønder).
Laget har utgitt Kornbandet i årevis, og bruker det fortsatt som aktivt kontaktledd mot
medlemmene.
Seinest i 2021 driver laget nyskaping, ved å arrangere et møte for de medlemmene som ikke er praktiserende bønder,
men pårørende og andre.