21 deltakere fra samarbeidsrådets medlemsorganisasjoner var tirsdag samlet på Norturas anlegg i Tønsberg. Dagen startet med en omvisning på anlegget, etterfulgt av et innlegg fra Eirik Nedrelid i Norsk Landbrukssamvirke om alliansebygging etter stortingsvalget 2013.

Etter lunsj startet den formelle årssamlingen. Bent Roer fra Nortura takket av som leder, og ble etterfulgt av Hans Harald Kirkevold fra Landkreditt.

Vi takker vertskapet hos Nortura for en fin årssamling.

Samarbeidsrådet Øst (SØ) er et samarbeidsforum for samvirkeorganisasjoner og faglag i landbruket i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold.
SØ har fokus på utadrettet virksomhet, samarbeidsoppgaver og landbrukspolitiske utfordringer.