Ordfører i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen (H), og leder i Sørum Bondelag, Tina Bjørnvold, ønsket velkommen til Sørum. Den grønne kommunen rett utenfor byen. Levende landbruk og levende bygder. Har et mål i kommuneplanen om å øke både jordbruksareal og matproduksjonen. Det er 10 000 daa "jordreserve" men dyrkbare arealer i Sørum. Kommunen har også mange kulturminner.  

 


Ordfører i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen (H) hilser Årsmøtet

 


Leder Sørum Bondelag, Tina Bjørnvold, ønsker velkommen til Sørum!

 

 


Leder i Akershus Bondelag holdt leders tale, den kan du lese om i en egen sak her eller du kan laste ned hele talen som pdf her. 

 


Styremedlem i Norges Bondealg, John-Erik Skjelnes Johansen, holdt innlegg om prioriterte saker i 2017.