Årsmøte i Akershus Bondelag avholdes 18 og 19. mars 2022.
Møtet gjennomføres som fysisk møte på Olavsgaard Hotel, og møtet starter fredag 18. mars klokka 09.30.


Forslagsfrist 18.februar
Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken inn til styret i fylkesbondelaget senest 1 måned før årsmøtet. Siste frist er 18. februar 2022.

Påmeldingsfrist 18. februar
Lokallagenes frist for påmelding av sine delegater er også 18. februar 2022.

Følgende er utsendinger til årsmøtet i Akershus Bondelag (etter Norges Bondelags lover §19a):
- Lederne i de lokale bondelag.
- I tillegg velger lokallagene med over 100 medlemmer 1 utsending for hver påbegynte 100 medlemmer: 100 – 200 gir 1, 201 – 300 gir 2 osv. (se vedlegg for ditt lokallag).
- Styremedlemmene i fylkeslaget.
- Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdekvinnelag.
- Inntil 2 utsendinger fra Akershus Bygdeungdomslag.
- Medlemmer av NBs styre og representantskap som bor i fylket.
- Medlemmer av NBs årsmøte som er valgt av fylkesbondelaget.
- Møteleder.

Påmeldingene sendes på e-post til: akershus@bondelaget.no

Se vedlegget øverst til høyre på denne siden for foreløpig sakliste for møtet, og for liste over antall delegater lokallagene har rett på.