- Å verve medlemmer er noe av det viktigste vi holde rpå med. En organisasjon som har mange medlemmer i ryggen, oppnår mye, sa styremedlem Helge Olaf Asas da han delte ut utmerkelsen i dagens årsmøte i Akershus Bondelag.

Årets vervevinner har hatt en medlemsøkning på 6 personer siste år, i et år da det totale medlemstallet i Akershus Bondelag har falt med nær 100 medlemmer (fra 5227 til 5130). Bare åtte lag kunne notere seg for medlemsøkning overhodet.

Asker og Bærum Bondelag har ved årsskiftet 20/21 ialt 362 medlemmer.
Styret i laget får en middag med lokal mat, verdi kr. 5000