Lokallagslederen har vervet 12 nye medlemmer og er med dette på inne på en god 7. plass over de som har vervet flest medlemmer i Norges Bondelag i 2022. Lokallaget har nå 110 medlemmer og har dermed fått en ekstra utsending på fylkesårsmøtet. Årets vervevinner holder til i kommunen med færrest innbyggere i Akershus, og viser virkelig at fokus og mål om verving nytter.

Prisen for årets vervevinner går til Hurdal Landbrukslag