Sørum Bondelag har fokus på sosiale aktiviteter sammen med et faglig innlegg. Lokallaget engasjerer seg i spørsmål knytta til jordvern, eiendomsskatt og viser fram betydningen av landbruket ovenfor barneskolene i kommunen ved å ta de med på potetopptaking.

Det er også stort engasjement foran jordbruksforhandlingen. 

Sørum Bondelag kan vise til følgende aktiviteter:

  • De hadde middag og studiering, ca. 25 personer i oppmøte. De har hatt jevnt godt oppmøte på sine studeringer.
  • De deltok på regionmøte.
  • Gjennom  mange år har lokallaget ordna med innsamling av landbruksplast
  • De har også gjennom mange år hatt potetsetting og potetopptaking for en av barneskolen i kommunen. Elevene får med seg noen poteter hjem, og så baker Bygdekvinnelaget og 5. klasse lefser med resten av potetene.
  • Populær 4. dagsfest som samler mange medlemmer på foreningshuset.
  • De har arrangert bondepub og med innlegg fra Norges Bondelag med godt oppmøte og relativt sein avslutning.
  • De har satset på fag og sosialt. En time med fag først, og så god til eventuelt, mange har ofte behov for en god eventuelt-bolk.
  • Lokallaget har fulgt opp taksering av eiendomsskatt i kommuen– med møte sammen med de andre lokallaga i kommunen
  • De er aktive rundt jordvernspørsmål.

 

Akershus Bondelag gratulerer og ser frem til videre samarbeid!