Åpen Gård var en idé Norges Bondelag fikk fra Sverige på slutten av 80-tallet, og Eidsvoll Landbruksforening var med fra starten. Som eneste lokallag i Norge har Eidsvoll vært arrangører i alle år.

I år hadde de 2500 besøkende og ser på arrangementet som nesten en komplett suksess -Noe småting er det alltid som ikke fungerer, men alt i alt var det veldig vellykka! Det kan årets Åpen Gård- sjef Harald Djupvik konstatere etter helgas arrangement.

Vi har stilt både Djupvik og lederen i Eidsvoll Landbruksforening Bjørn Egil Baadshaug et par spørsmål rundt deres sterke Åpen Gård- tradisjon.

 

Hvordan får dere til å arrangere Åpen Gård hvert år?

Det skal bare være Åpen Gård i Eidsvoll! Bøndene ser det som en sosial og morsom setting, så det er forholdsvis lett å få folk til å stille på dugnad. I Eidsvoll Landbruksforening er det en god gjeng som alltid stiller opp. Ellers er det viktig å spille på alle aktive medlemmer og prøve å få med nye hvert år. Folk jobber hardt og er fornøyde.

Har dere noen tips til lokallag som kanskje vil arrangere Åpen Gård, men ikke vet helt hvor de skal begynne?

Vær tidlig ute med å finne en gård! Da blir jobben for arrangementskomiteen mye lettere. Baadshaug påpeker også at det ikke nødvendigvis er styret som skal sitte i en slik komite, men at man får engasjert fler.

De er enige om at dyr og høyhoping er veldig populært! Hele 1150 personer var enten med på ridning eller hest og kjerre- tur. Jo fler dyr de besøkende kan hilse på jo bedre! Baadshaug nevner også at det er når de besøkende får se eller delta på stell av dyra de lærer mest, så vis gjerne fram melking, saueklipping, inseminering og lignende.

Å premiere folk for å komme på sykkel gjør parkeringsproblematikken noe mindre samtidig som det blir en sosial og trivelig greie. Baadshaug nevner at det allikevel er viktig å tenke på trafikk og parkering i god tid i forveien så man får lagt et solid underlag.

Samarbeid med andre lag og foreninger i bygda er bra! Bygdekvinnelaget, 4H og Bygdeungdomslaget stiller som regel gjerne opp på Åpen Gård! Andre samarbeid med for eksempel lokale produsenter er også populært for de besøkende når de kan kjøpe lokalproduserte grønnsaker og ulltøy fra lokale alpakkaer.

Får man innarbeidet gode rutiner, så blir det lettere og lettere etter hvert. Det å sjekke at det ikke skjer andre ting samtidig i nærmiljøet, og passe på at det ikke krasjer med for eksempel fotballcuper er viktig.

Så er det bare å få spredd ordet! Å bruke lokalpresse, og ha konkurranser gående gjennom sommeren på for eksempel navn til en kalv gjør at folk tenker på det og gleder seg til arrangementet. I Eidsvoll har de også en god tone med barnehagene der de reiser på besøk med brosjyrer og informasjon.

Med litt tips her fra Eidsvoll håper vi at om noen tenker på å arrangere Åpen Gård, så er det bare å kaste seg i det!

 

Neste år blir det et kjempearrangement i forbindelse med grunnlovsjubileet, så det er bare å glede seg til neste Åpen Gård i Eidsvoll!

 

19 gårder har åpnet opp tun og fjøs, stall og låve:

1988 – Måe, Eidsvoll (østsida) – eier: Martin Skatvedt

1989 – Baadshaug, Eidsvoll (vestsida) – eiere: Helene og Bjørn E Baadshaug

1990 – Opsahl, Åsleia - eiere:  Per Aas og Inger Beate Tokvam

1991 – Johnsrud, Eidsvoll Verk - eiere: Marit og Gunnar Johnsrud

1992 – Berger, Minnesund -  eier: Asbjørn Ruud

1993 – Trollerud, Finstad - eiere: Jorunn Hinnaland og Anton K Sundby

1994 – Hoel vestre, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Inger og Finn Hoel

1995 – Milli østre, Eidsvoll (østsida) - eiere: Audun og Mona Knutsen,

1996 – Nordre Aas, Åsleia - eiere: Laila og Helge Aas,

1997 – Svangerud, Finstad - eier: Jon Harald Løken

1998 – Måe, Eidsvoll (østsida) - eier: Martin Skatvedt

1999 – Baadshaug, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Bjørg og Bjørn E Baadshaug

2000 – Grenaker, Eidsvoll Verk -  eiere: Rita og David Jensen

2001 – Avlyst p.g.a munn- og klovsyke (men sentrumarrangement med dyr og maskiner)

2002 – Berger, Minnesund - eiere: Asbjørg og Sturla Vandli

2003 – Tømte, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Unni og Morten Tømte

2004 – Måe, Eidsvoll (østsida) - eier: Martin Skatvedt

2005 – Habberstad, Eidsvoll (østsida) - på to nabobruk eid av: Marit Kaldhusseter og Arild Tenold og Anders Habberstad

2006 – Sundby, Finstad - eiere: Frøydis og Lars Jan Yri, Lars Rasmus Yri

2007 – Kommisrud, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Marianne og Erik Kommisrud

2008 – Døli, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Jorunn og Dag Opsahl

2009 – Sandholt, Eidsvoll (østsida) - eier: Gunn Bente og Elling Sandholt

2010 – Vaaler samdrift, Finstad -  eiere: Trygve Holdhus, Jon H Løken, Jorunn Hinnaland, Anton K Sundby, Kjell Wardrum og Vegard Wenger

2011 – Brensmork, Eidsvoll (vestsida) - eiere: Irene og Gunnar Svendstad,

2012 – Nordre Aas, Åsleia - eiere: Laila og Helge Aas

2013 – Johnsrud, Eidsvoll Verk - eiere: Birgit og Steinar Johnsrud