Oppheving av blokade

Dette markerer at aksjonene nå går over i en ny fase som vil nå klimaks med stordemonstrasjon i Oslo tirsdag 20.mai. Vel møtt da!

Følg ellers med på hva som skjer i mellomtida på Akershus Bondelags facebookside! Der ligger også en video fra opphevinga av blokaden.